Ro | Hu | En
Home
Consiliul a majorat prefinanțarea la un 1 miliard EUR PDF Imprimare Email

Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor: Consiliul a majorat prefinanţarea la un 1 miliard EUR

La 19 mai, Consiliul a majorat plăţile în avans în cadrul iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (ILMT) cu aproximativ 1 miliard EUR în 2015. În loc de aproximativ 67 de milioane EUR, statele membre vor primi aproximativ 1 miliard EUR ca plăţi în avans în acest an. Regulamentul adoptat de Consiliu elimină principalul obstacol în punerea în aplicare a ILMT prin uşurarea sarcinii financiare suportată de bugetele statelor membre, permiţându-le să pună în aplicare rapid măsuri de combatere a şomajului în rândul tinerilor. Adoptarea regulamentului urmează acordului la care s-a ajuns în cadrul Consiliului la 21 aprilie şi aprobării Parlamentului European din data de 29 aprilie.

Asigurarea unei mase financiare critice

Majorarea plăţilor în avans ar urma să fie realizată prin creşterea ratei de prefinanţare a alocării specifice pentru ILMT la 30 %. Nivelul actual de prefinanţare pentru ILMT se ridică la 1 % (1,5 % pentru statele membre care beneficiază de asistenţă financiară). Experienţa arată că în conformitate cu normele actuale nu este posibil să se atingă masa financiară critică pentru a le permite statelor membre să înceapă punerea în aplicare a acţiunilor ILMT. Din cauza lipsei de fonduri, statele membre nu pot avansa suficiente plăţi către beneficiari. Acest lucru afectează considerabil începerea proiectelor menite să ajute tinerii europeni să-şi găsească un loc de muncă sau un stagiu. Statele membre care înregistrează cele mai ridicate niveluri ale şomajului în rândul tinerilor se confruntă cu cele mai mari constrângeri bugetare. Noul regulament oferă o soluţie la această problemă în beneficiul tinerilor, astfel cum a solicitat Consiliul European.

Majorarea plăţilor în avans nu necesită nicio schimbare în cadrul financiar multianual al UE sau un buget rectificativ. Aceasta oferă impactul maxim în sprijinirea beneficiarilor, în limitele bugetului disponibil.

 
Europa de la A la Z – A pentru Azil PDF Imprimare Email

Azilul politic reprezintă acordarea de către un stat a dreptului de intrare şi de şedere pe teritoriul său a unei persoane străine, persecutate în ţara sa pentru convingerile politice, respectiv statutul pe care îl poate primi un cetăţean străin care riscă în ţara sa un tratament discriminatoriu sau chiar inuman datorat convingerilor politice.

Dreptul la azil a fost fixat pentru prima dată în Constituţia Franţei din anul 1793, în conformitate cu care se acorda “azil străinilor izgoniţi din patria lor pentru cauza libertăţii”.

În schimb, azilul politic nu este definit nici de normele internaţionale, nici de cele regionale în materie. Nici când se tratează problema azilului teritorial nu se realizează definirea acestuia.

Noţiunea de azil politic, apreciată ca o instituţie de drept umanitar, impune aprecierea certă a corelaţiei care trebuie să se nască între această instituţie şi cea de cetăţean, de străin şi de apatrid, dintre noţiunea de azil politic şi cea a extrădării sau a expulzării.
În 2011 UE a primit 301 000 cereri de azil. Într-un an, numărul a crescut cu 42 000.

 

 
Agendă europeană privind migrația PDF Imprimare Email

România are la dispoziţie peste 83 mil. euro în perioada 2014-2020 drept sprijin UE în domeniul migraţiei legale şi neregulamentare, politicii de returnare şi azil, precum şi a gestionării integrate a frontierelor. Sprijinul UE vine prin două instrumente financiare: Fondul pentru azil, migraţie şi integrare; şi  Fondul pentru securitate internă – Frontiere şi Vize.

Agendă europeană privind migraţia
Mărirea volumului acestor Fonduri este una din măsurile propuse de Comisia Europeană în agenda europeană privind migraţia. Aceasta din urmă conţine o serie de acţiuni imediate şi de măsuri viitoare.

Acţiunile concrete şi imediate includ:

 • triplarea capacităţilor şi activelor destinate operaţiunilor comune ale Frontex, Triton şi Poseidon, în 2015 şi 2016;
 • propunere de activare, pentru prima dată, a mecanismului de urgenţă pentru a oferi ajutor statelor membre care se confruntă cu un flux de migraţie neprevăzut;
 • propunerea, până la sfârşitul lunii mai, a unui sistem la nivelul UE de relocare (20 000 de locuri care vor fi repartizate în toate statele membre);
 • operaţiuni în vederea destructurării reţelelor de traficanţi şi combaterii traficului de persoane.

Măsurile viitoare sunt împărţite în 4 piloni pentru o mai bună gestionare a migraţiei. Aceştia au în vedere:

 • reducerea factorilor care stimulează migraţia neregulamentară;
 • gestionarea şi securizarea frontierelor;
 • o politică europeană comună puternică în materie de azil;
 • o nouă politică privind migraţia legală.
 
Patru recomandări specifice pentru România PDF Imprimare Email

Recomandările specifice, adresate României de Comisia Europeană, se referă la patru sectoare mari, şi anume: stabilitate macroeconomică, bugetar (inclusiv impozitare), social (respectiv, piaţa muncii, educaţie şi sănătate) şi de guvernanţă corporativă.

În termeni practici, ele au în vedere:

 • pentru sectorul stabilităţii macroeconomice - finalizarea programului de asistenţă financiară UE/FMI.
 • în ce priveşte politica bugetară şi impozitarea –  limitarea abaterii de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), în 2015, la maximum 0,25% din PIB şi revenirea, în 2016, la obiectivul pe termen mediu; implementarea strategiei de respectare a obligaţiilor fiscale şi consolidarea sistemelor de control pentru a combate munca nedeclarată;  continuarea procesului de egalizare a vârstei de pensionare pentru bărbaţi şi femei.în sectorul social:
  • Piaţa muncii –  întărirea măsurilor privind piaţa forţei de muncă, în special în cazul tinerilor neînregistraţi, precum şi al şomajului pe termen lung; asigurarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu personal adecvat; determinarea, în consultare cu partenerii sociali şi în conformitate cu practicile naţionale, de orientări clare privind stabilirea transparentă a salariului minim;  introducerea venitului minim de inserţie pe piaţa muncii.
  • Educaţie – creşterea ofertei şi calităţii serviciilor de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari, în special în cazul romilor; adoptarea strategiei naţionale pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii.
  • Sănătate - implementarea în continuare a Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020, pentru a remedia aspecte precum gradul redus de accesibilitate, nivelul scăzut de finanţare şi ineficienţa resurselor.
 •  în domeniul companiilor de stat - adoptarea legii privind reformarea guvernanţei corporative a acestora.
 
Ajutor de stat: schemă de sprijin bazată pe certificate verzi PDF Imprimare Email

Comisia Europeană a aprobat, la începutul lunii mai, amendamentele introduse de România la schema de sprijin în domeniul surselor de energie regenerabilă, bazată pe certificate verzi.

Ajutor de stat: schemă de sprijin bazată pe certificate verzi
Comisia a clarificat faptul că sprijinul acordat sub forma de "certificate verzi" comercializabile implică un ajutor de stat.

Ea a apreciat că modificările aduse sistemului, ce limitează criteriile aplicabile în comparație cu sistemul elaborat în 2011, sunt în conformitate cu normele europene în vigoare privind ajutoarele de stat, în special cele care se referă la "Orientările privind ajutoarele de stat în domeniul energiei și mediului" din 2014.

Context:

Comisia Europeană a constatat, în 2011, că planul României de a sprijini producţia de energie din surse regenerabile este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Acest lucru se datora, în special, faptului că schema crea stimulente clare pentru creșterea utilizării surselor regenerabile de energie, cuprinzând totodată măsuri de salvgardare pentru a limita denaturările aduse liberei concurențe.

Schema a fost concepută pentru a asista România în atingerea, până în 2020, a ţintelor obligatorii privind energia din surse regenerabile, potrivit normelor UE.

Beneficiarii de certificate verzi vor putea intra în această schemă până la data de 31 decembrie 2016.

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 136